Bankrotas fiziniam asmeniui. Kokie atsiliepimai, pasekmės?

29 Oct 2018 07:57
Tags asmeninis-bankrotas asmens-bankrotas bankrotas-fiziniam-asmeniui bankroto-įstatymas fizinio-asmens-bankrotas fiziniu-asmenu-bankrotas fizinių-asmenų-bankroto-įstatymas

Back to list of posts

Yra dalykų, kurie atrodo nemalonūs, tačiau apie juos taip pat svarbu kalbėti bei žinoti tam tikrą informaciją. Viena tokių – fizinio asmens bankrotas. Procedūra, kurios norėtųsi išvengti, tačiau tuo pat metu – procesas, apie kurį reikia žinoti daug svarbių akcentų. Tad pat metas susipažinti su pačiais svarbiausiais klausimais.

Bankrotas Fiziniam asmeniui

Kada pirmą kartą buvo reglamentuota fizinio asmens bankrotas mūsų šalyje?
Atsakant į šį klausimą, reikėtų pasakyti, kad pirmą kartą tai įvyko 2013 metų kovo 1 dieną.
Kiek iš viso mūsų šalyje jau yra iškelta tokio pobūdžio bylų?
Nuo reglamentavimo iki šiandien, mūsų šalyje buvo iškeltos 1206 fizinių asmenų bankroto bylos.
Kokia yra šios procedūros esmė?
Kalbant apie fizinio asmenų bankroto bylą, reikia akcentuoti, kad šio proceso esmė yra atkurti sąžiningo asmens mokumą ir tuo pat metu bei tenkinti kreditorių reikalavimus, o taip pat – pasiekti balaną tarp skolininko ir jo kreditorių.
Kokiems asmenims gali būti iškeliama ši byla?
Fizinio asmens bankrotas gali būti iškelta sąžiningam, tačiau nemokiam asmeniui, kurio skolos siekia daugiau nei 9500 eur.
Kas nagrinėja bankroto bylą?
Fizinio asmens bankroto bylą nagrinėja asmens gyvenamosios vietos apylinkei priklausantis teismas.
Kaip nagrinėjama byla ir kaip vyksta procesas?
Atsakant į šį klausimą, reikia pabrėžti esminį dalyką – byla yra nagrinėjama žodžiu, todėl asmuo, kuriam ir keliama ši byla, privalo dalyvauti visuose teismo procesuose. Belieka tik pridurti, kad yra šalių, kuriose ši byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, o tai reiškia, kad asmenys, kuriems yra iškelta ši byla, neprivalo dalyvauti teismo posėdžiuose.
Ką dar svarbu žinoti apie šį procesą mūsų šalie gyventojams?
Na, o pabaigai – dar keletas svarbių detalių, kurias privalu žinoti apie fizinio asmens bankrotą. Svarbu pabrėžti, kad likus mėnesiui iki šios bylos iškėlimo, asmuo, kuriam ir bus iškelta ši byla, turi apie tai įspėti bankus bei kreditorius. Tai atliekama išsiunčiant pranešimus registruotu paštu. Taip pat svarbu prisiminti, kad asmuo, siekiantis bankroto, turi surinkti ir pateikti teismui visus įrodymus ir priežastis apie tai, kodėl jis yra nemokus. Beje, svarbu pabrėžti, kad atliekant su šiuo procesu susijusias procedūra, dalyvauti turi ne tik pats asmuo, bet ir jo kreditoriai. Siekiant įvertinti asmens sąžiningumą, mokumą bei kitus aspektu, kreditoriai bei bankai taip pat suvaidina svarbų vaidmenį.

Kokios fizinio asmens bankroto pasekmės, nesilaikant proceso taisyklių?
Jei domėjotės, teismas pagal bankrutuojančių asmenų skelbimo gyvenamą vietą priima sprendimą leisti arba neleisti asmenims bankrutuoti. Kartu su šiuo nutarimu yra priimamas fizinių asmenų mokymo atstatymo planas. Remiantis planu, teismo paskirtas bankroto administratorius kontroliuoja asmenų gautų pajamų srautą, jo padalinimą kreditoriams. Kiekvieną mėnesį, gautas pajamas iš asmenų pagal planą, administratorius perveda lėšas kreditoriams. Padidėjus bankrutuojančių asmenų pajamoms, padidėja ir sumokamų pinigų administratoriui dydis. Jei asmenys, pagal planą nevykdo įsipareigojimų, bankroto administratorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu panaikinti bankrotą asmenims. Pasekmės - nutraukus bankroto procesą, taisyklių nesilaikę asmenys grįžta prie bendravimo su antstoliais. Ar taip naudingiau fiziniams asmeniui ar ne, spręskite patys.

Kokie bankrutavusių asmenų atsiliepimai?
Greičiausiai, kad bankrutavę asmenys nėra nusivylę įstatymu ir Valstybės ištiesta pagalbos ranka. Kadangi bankrotas fiziniam asmeniui trunka tik 3 metus, tai nėra didelis laikotarpis sąžiningo mokumo atstatymo plano įgyvendinimui lyginant su ankščiau buvusiais 5 metais. Todėl atsiliepimai tik teigiami, nepaisant to, kad šeimos nariai visada yra įsitempę dėl vykdomų procedūrų kas mėnesį. Svarbu žinoti, kad po viso bankroto proceso, likusios skolos yra nurašomos. Tai gali būti geriausias atsiliepimas ir fizinio asmens bankroto pasekmė!

Daugiau informacijos ieškokite Fizinioasmensbankrotas.info!

Straipsniai

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License